Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Środki bezpieczeństwa na budowie

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Inwestor i Wykonawca wprowadzili szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę osób znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk, rękawice ochronne i maseczki.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna