Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Prace na rozdzielni 220 kV postępują

Prace na rozdzielni 220 kV postępują

Na rozdzielni 220 kV uruchomiono nowe pole nr 17 Glinki (wraz z przebudową fragmentu tej linii na przedpolu stacji Krajnik). Równolegle trwają prace w polach 18, 19 i 20.

Kontynuowana jest budowa dróg wewnętrznych na stacji, ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna