Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Podsumowanie dotychczasowych prac na stacji

Podsumowanie dotychczasowych prac na stacji

Rozdzielnie 220 kV i 400 kV zostały przebudowane, zmodernizowano ich pola, wprowadzono też wszystkie linie 400 kV i 220 kV. Ponadto wykonano niwelację terenu, wybudowano kanały kablowe oraz  budynek technologiczny. Powstała też instalacja przeciwpożarowa, a wkrótce powstanie automatyka sterująca tym systemem. Obecnie trwają jeszcze prace związane z budową dróg wewnętrznych i budynku pomocniczego.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna