Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Kolejne pole zmodernizowane

Kolejne pole zmodernizowane

W maju zostały zakończone i odebrane prace w polu nr 19 FW Banie na rozdzielni 220 kV. Obecnie trwają prace w polach 21-22-23 tej samej rozdzielni. Ich zakończenie i odbiór planowany jest na czerwiec. Wykonawca przystąpił też do demontażu istniejącego budynku nastawni stacji Krajnik. Prace w tym zakresie trwają.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna